OMSTÄLLNING

Vi stöttar medarbetare, fack och arbetsgivare vid organisationsförändringar och personalminskning. Vi är med i hela processen - före, under och efter.

Vi hjälper dig vid omställningar i verksamheten

Rätt skött kan ett omställningsarbete innebära nya möjligheter och vägar framåt för verksamheten. Eftersom vi jobbar med bemanning i många branscher och har bra insyn och kunskap om arbetsmarknaden kan vi ofta ge den hjälp som behövs. Dessutom har vi ett brett sortiment av kompetensutvecklings insatser som kan vara till hjälp när personal behöver vidareutbildas. Vårt mål är att alla ska gå ur processen med jobb och under tiden underlätta för företag och fack i omställningsprocessen.

Omställningsförsäkringen TSL - för arbetare inom LO-kollektivet

Trygghetsfonden TSL finansierar omställningsprogram som ska underlätta för uppsagda arbetare att hitta nytt jobb. Företag och den lokala fackliga organisationen kan beviljas omställningsstöd för arbetare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist enligt definition i LAS. Personen i fråga ska vid anställningens upphörande varit anställd minst 16 timmar i genomsnitt per vecka under ett år.

Omställningsförsäkringen TRR - för tjänstemän inom privata sektorn

Även tjänstemän har rätt att själva välja leverantör av omställningstjänster inom TRR. Vi har mångårig erfarenhet av att stötta och vägleda tjänstemän till nytt arbete.

Läs mer här om att välja en annan leverantör inom TRR

För individ

Omställningsförsäkring är ett stöd på vägen till nytt jobb. Rys jobb och rekryterings coacher hjälper dig att hitta ett nytt jobb.

För fack

Rys jobb och rekryterings branschkunskap och kunnande inom arbetsmarknad och utbildning gör oss till en stabil partner i omställningsarbetet.

För företag

Vår bakgrund och bredd gör att du som företagsrepresentant kan ta ett helhetsgrepp kring förändring i din organisation.


    Vi hjälper dig med omställningsarbetet

    Kontakta oss så tar vi fram en gemensam plan.