REKRYTERING

Smartare kompetensmatchning för dig och ditt företag.

Erfarna rekryteringskonsulter

Rys Jobb & Rekrytering har en bred bas med över 20 års erfarenhet från rekrytering och utveckling av människor. Det ger oss en utmärkt stabil grund att stå på när det gäller att bedöma kandidaternas verkliga kompetens och potential. Tillsammans med dig utvärderar vi och preciserar behoven i er organisation. 

Kompetensbaserad rekrytering

För att du ska få en så rättvis och bra rekrytering som möjligt jobbar vi med kompetensbaserad rekrytering. Det är en strukturerad metod där kompetens, oavsett ålder, kön eller etnicitet, styr rekryteringsprocessen.

Vår rekryteringsprocess handlar om att få tre pusselbitar att passa ihop.

  • Arbetsuppgiften
  • Arbetsplatsen
  • Kandidatens kompetens till uppgiften

Med energi och expertis hjälper vi våra kunder med att nå sina verksamhetsmål, genom att identifiera och attrahera nyckelpersoner med rätt kompetens och med rätt erfarenhet.  Det kallar vi helt enkelt för "Smartare kompetensmatchning".

Rekrytering med människan i centrum 

Vår rekryteringsprocess

Detta är vår standardprocess, vi skräddarsyr alltid vår process utifrån kravprofil och våra kunders behov.

  1. Behovsanalys
  2. Kravprofil
  3. Annonsering och sökande av kandidater
  4. Urval och kvalitetssäkring
  5. Presentation av kandidat
  6. Anställningsavtal
  7. Uppföljning efter 3 månader för avstämning av rekryterande kandidat

Kontakta oss för dina behov av kompetent personal.

Gör en inledande kravprofil och berätta för oss vilken kompetens ditt företag behöver. 

Vi kontaktar med dig inom kort och påbörjar samtidigt matchningsprocessen.