Riktad yrkesstimulans

Smartare matchning för dig och ditt företag

För varje företag är personalen en mycket väsentlig del av företagets framgång, att slarva med rekryteringen kan därför leda till stora kostnader i tid och pengar.

Vi hjälper dig att rekrytera rätt kandidat, med rätt kompetens, vid rätt tidpunkt.
Vår rekrytering handlar om att få tre pusselbitarna att passa ihop som ger synergieffekter

  • Arbetsplatsen
  • Arbetsuppgiften
  • Kandidaten

Vår rekryteringsprocess

Detta är vår standardprocess, vi skräddarsyr alltid vår process utifrån kravprofil och våra kunders behov.

  1. Behovsanalys
  2. Kravprofil
  3. Sökande av kandidater
  4. Urval och kvalitetssäkring
  5. Presentation
  6. Uppföljning

Med energi och expertis hjälper vi våra kunder med att nå sina verksamhetsmål, genom att identifiera och attrahera nyckelpersoner med rätt kompetens och med rätt erfarenhet. 

Kontakta oss gärna för dina behov

Boka plats i tid. Vi bekräftar din bokning via mejl.