Nyheter & Insikter
 

Att förstå vem du är och vad du har att erbjuda arbetsmarknaden är nyckeln till all karriärplanering. Genom att noggrant inventera dina värderingar, drivkrafter, intressen och färdigheter, bygger du upp en plattform för att kunna identifiera de arbetsuppgifter som ger dig tillfredsställelse i arbetslivet.

Stöd och matchning är personlig hjälp för dig som söker jobb. Du får konkret stöd som är anpassat efter dina behov. Rys jobb & rekrytering har ett nära samarbete med företag inom vitt skilda branscher, som gör att vi har mycket goda chanser att hitta ett jobb som passar dig.

Att ta eget ansvar för din utveckling bygger på att du har självtillit i yrkeslivet. Du måste våga lita mindre på arbetsgivaren och mer på dig själv när det gäller att besluta vilken utveckling du vill ha. Din egna kompetensplattform är din nya arbetstrygghet. Självtillit är nyckeln för dig att dig fram på morgondagens arbetsmarknad.