Vem är du och vad vill du göra?

21.04.2018

Att förstå vem du är och vad du har att erbjuda arbetsmarknaden är nyckeln till all karriärplanering. Genom att noggrant inventera dina värderingar, drivkrafter, intressen och färdigheter, bygger du upp en plattform för att kunna identifiera de arbetsuppgifter som ger dig tillfredsställelse i arbetslivet.

En modell som vi på Rys Jobb & Rekrytering använder oss av när vi träffar våra deltagare är uppbyggd i tre olika steg.

  1. Inåt
    Vem är du? Vad vill du?
  2. Utåt
    Vart vill du?
  3. Framåt
    Hur ska du komma dit.

Vi menar att all utveckling börjar med självinsikt. Ju bättre du känner dig själv och förstår vad du har att erbjuda din nästa arbetsgivare, desto bättre förberedd är du på att möta dina egna utmaningar och möjligheter i framtiden. 

Om du vill få hjälp med att förstå vad du har att erbjuda din nästa arbetsgivare, tag då kontakt med oss för att boka ett första coachmöte.