Ta ansvar för din egna utveckling

21.04.2018

Att ta eget ansvar för din utveckling bygger på att du har självtillit i yrkeslivet. Du måste våga lita mindre på arbetsgivaren och mer på dig själv när det gäller att besluta vilken utveckling du vill ha. Din egna kompetensplattform är din nya arbetstrygghet. Självtillit är nyckeln för dig att dig fram på morgondagens arbetsmarknad.

Att ha självtillit innebär att du:

 • Har självinsikt
  Du vet vem du är och hur du arbetar bäst och kan förmedla det värde du tillför en arbetsgivare.
 • Är värderingsdriven
  Du har identifierat de värderingar som ger dig riktning och mening i arbetet.
 • Är engagerad i ditt egna lärande
  Du jobbar aktivt med att hålla din kompetens fräsch och aktuell.
 • Är framtidsfokuserad
  Du ser framåt för att känna av behov och trender på arbetsmarknaden.
 • Är relationsinriktad
  Du håller aktivt igång ett nätverk av kontakter för lärande och nya idéer.
 • Har flexibilitet
  Du är öppen för förändringar och är redo att snabbt anpassa och utveckla dig.

Fakta:

I den allra första boken om karriärrådgivning "Choosing a Vocation" skriver Frank Parson (1909) om behovet att arbeta strukturerat med sin utveckling.

Han menar på att ett klokt yrkesval baseras på tre faktorer.

 1. En klar förståelse av dig själv, dina förmågor, intressen, ambitioner, resurser, begränsningar och kunskap om källan till grunder för detta.
 2. En god kunskap om kraven, faktorer för framgång, för och nackdelar, kompensation och tänkta arbetsgivare inom olika yrkesområden.
 3. Ett genomtänkt resonemang baserat på matchningen och kombinationen av dessa två faktorer.

Vill du veta mer om hur du kan nå ut till din nästa arbetsgivare?
Kontakt oss för en första dialog.