Stöd & matchning

21.04.2018

Stöd och matchning är personlig hjälp för dig som söker jobb. Du får konkret stöd som är anpassat efter dina behov. Rys jobb & rekrytering har ett nära samarbete med företag inom vitt skilda branscher, som gör att vi har mycket goda chanser att hitta ett jobb som passar dig.

Vi matchar dina kompetenser och din personlighet mot våra företagspartners anställningsbehov. Tillsammans ser vi till att du är förberedd inför anställningsintervju parallellt med att vi ständigt utforskar nya sätt att söka jobb på. Behöver du utbildning för att ta dig framåt så guidar våra studie- och yrkesvägledare dig.

Rys jobb & rekrytering utför stöd- och matchning på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Vill du vara med? 

Prata med din arbetsförmedlare och berätta att du vill ta del av Stöd- och matchning på Rys jobb & rekrytering.

Hos oss kan du få hjälp med

  • Coachning och stöttning mot arbetsmarknaden
  • Utveckla ditt CV och personliga brev
  • Träna på intervjuteknik
  • Få studie- och yrkesvägledning
  • Bli presenterad mot företag

Ansökan görs hos Arbetsförmedlingen

För att börja på Stöd och Matchning behöver du ta kontakt med en handläggare på Arbetsförmedlingen. 

Du kan tipsa din handläggare genom att skicka ett mail med följande text.

Jag är intresserad av att gå Stöd och matchning hos Rys jobb & rekrytering i (Ange ort)

Hur ser mina möjligheter ut att få delta i detta