Riktad yrkesstimulans

Framtidens rekrytering & kompetensmatchning.

Av oss får du den hjälp som du behöver, när du behöver det.

För varje företag är personalen en mycket väsentlig del av företagets framgång, att slarva med rekryteringen kan därför leda till stora kostnader i tid och pengar.

 Vi hjälper dig att rekrytera rätt kandidat, med rätt kompetens, vid rätt tidpunkt.

Vår rekrytering handlar om att få tre pusselbitarna att passa ihop som ger synergieffekter

  1. Arbetsuppgiften
  2. Arbetsplatsen
  3. Kandidatens kompetens till uppgiften


Riktad yrkesstimulans med människan i fokus 

Vår rekryteringsprocess för företag

Behovsanalys


Sökprocess


Urval av kandidat


Presentation av kandidat

Din personliga personalpartner
för ökad affärsnytta

Vi har över 20 års erfarenhet av branschen och gör vårt bästa för att hjälpa dig utifrån din unika situation. Vi finns för dig.

Vårt arbete ger resultat 

Vi stödjer Barncanserfonden