Riktad yrkesstimulans

Framtidens rekrytering & kompetens 

Av oss får du den hjälp som just du behöver

 

Välkommen till din mest kompletta leverantör när det gäller rekrytering, coachning och kompetensutveckling. 

För varje företag är personalen en mycket väsentlig del av företagets framgång, att slarva med rekryteringen kan därför leda till stora kostnader i tid och pengar. 

Vi hjälper dig att rekrytera rätt kandidat, med rätt kompetens, vid rätt tidpunkt.

Vår rekrytering handlar om att få tre pusselbitarna att passa ihop som ger synergieffekter

  1. Arbetsuppgiften
  2. Arbetsplatsen
  3. Kandidat

Vi tar vårt jobbmatchning på allvar. 

Riktad yrkesstimulans med människan är i fokus 

Vår rekryteringsprocess för företag

Behovsanalys


Sökprocess


Urval av kandidat


Presentation av kandidat

Din personalpartner för ökad affärsnytta

Vi har över 20 års erfarenhet av branschen och gör vårt bästa för att hjälpa dig i din unika situation. 

Vårt arbete ger resultat. Kontakta oss för dina behov.

Vi stödjer Barncanserfonden