Söker du jobb? Välkommen till oss! Vi hjälper dig att nå dina mål 

Varför välja Rys Jobb & Rekrytering?

Personliga - Kompetenta - Professionella

Inom Rusta och matcha hjälper vi dig hitta ett nytt jobb eller en utbildning! Vi är lokalt förankrade, med goda företagskontakter. 

Av oss får du den hjälp du behöver, när du behöver det.  - Vi finns för dig. 

KA nummer Stockholm 1009120

KA nummer Skåne  1009322

KA nummer Umeå  1009323

Söka jobb hos oss? klicka här och läs mer!  

För varje företag är personalen en mycket väsentlig del av företagets framgång, att slarva med rekryteringen kan därför leda till stora kostnader i tid och pengar.

 Vi hjälper dig att rekrytera rätt kandidat, med rätt kompetens, vid rätt tidpunkt.

Vår rekrytering handlar om att få tre pusselbitarna att passa ihop som ger synergieffekter

  1. Arbetsuppgiften
  2. Arbetsplatsen
  3. Kandidatens kompetens till uppgiften


Riktad yrkesstimulans med människan i fokus 

Vår rekryteringsprocess för företag

Behovsanalys


Sökprocess


Urval av kandidat


Presentation av kandidat

Varför välja Rys jobb & rekrytering?

Personliga - Kompetenta - Professionella 

Vi har över 20 års erfarenhet av branschen och gör vårt bästa för att hjälpa dig utifrån din unika situation. Vi finns för dig.

Vårt arbete ger resultat 

Vi stödjer Barncancerfonden