Vi hjälper dig att nå dina mål

Varför välja Rys Jobb & Rekrytering?

Personliga - Kompetenta - Professionella

Vi har över 20 års erfarenhet av branschen och gör vårt bästa för att hjälpa dig utifrån din unika situation. Vi finns för dig.

Framtidens rekryterings & kompetenspartner, oavsett var du befinner dig.

Av oss får du den hjälp du behöver, när du behöver det.  - Vi finns för dig. 

Vi är lokalt förankrade, med goda  företagskontakter som hjälper dig att komma till ett nytt jobb.

Möjlighet till deltagande av tjänsterna Stöd och matchning samt Rusta och matcha på distans, fram till den 31/12 2021 på grund av Coronapandemin.

 Så avsett var du bor, kan du välja oss på RYS Jobb & Rekrytering som leverantör.      Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida. 

För varje företag är personalen en mycket väsentlig del av företagets framgång, att slarva med rekryteringen kan därför leda till stora kostnader i tid och pengar.

 Vi hjälper dig att rekrytera rätt kandidat, med rätt kompetens, vid rätt tidpunkt.

Vår rekrytering handlar om att få tre pusselbitarna att passa ihop som ger synergieffekter

  1. Arbetsuppgiften
  2. Arbetsplatsen
  3. Kandidatens kompetens till uppgiften


Riktad yrkesstimulans med människan i fokus 

Vår rekryteringsprocess för företag

Behovsanalys


Sökprocess


Urval av kandidat


Presentation av kandidat

Varför välja Rys jobb & rekrytering?

Personliga - Kompetenta - Professionella 

Vi har över 20 års erfarenhet av branschen och gör vårt bästa för att hjälpa dig utifrån din unika situation. Vi finns för dig.

Vårt arbete ger resultat 

Vi stödjer Barncancerfonden